Showing 4 Result(s)

Web del Llibre d’Estil de la UOC

Universitat Oberta de Catalunya, 2017-2018https://www.uoc.edu/portal/ca/llibre-estil Objectiu: Crear un espai web per donar a conèixer la nova marca UOC i perquè tant proveïdors com el personal propi es puguin descarregar els diversos recursos i plantilles disponibles. Procés de treball: Alguns recursos i la documentació relacionada amb la marca s’havien pujat a la intranet de la universitat, …

Avaluació d’usabilitat del procés de subscripció a tres diaris digitals i proposta de disseny UX/UI

Activitat acadèmica, 2020-2021 Objectiu: Proposar un procés de subscripció a una hipotètica publicació digital que sigui comprensible, fàcil d’usar i fàcil d’aprendre. Procés de treball: Per tal de fer la proposta, s’ha elaborat un llistat dels mitjans de comunicació espanyols que han implementat murs de pagament o altres models de subscripció i s’ha avaluat la …

Briefing i prototip d’una aplicació interactiva

Activitat acadèmica, 2019 Objectiu: Proposar un web o aplicació interactiva per promocionar l’altaveu intel·ligent Google Home. Procés de treball: Com a pràctica final de l’assignatura de Creativitat i Estètica del Grau de Multimèdia, es plantejava el desenvolupament de material interactiu per donar a conèixer l’assistent de veu de Google. La proposta es va elaborar a …

Migració a un CMS del web del Servei Lingüístic

Universitat Oberta de Catalunya, 2016https://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic Objectiu: Traslladar el web del Servei Lingüístic d’una universitat online al gestor de continguts OpenCMS, mantenint el seu bon posicionament als cercadors. Procés de treball: Es va realitzar una auditoria de continguts, una anàlisi de mètriques, una proposta d’arquitectura de la informació, que va ser validada pel client intern, la …