Seguiment de l'excés de mortalitat per COVID-19 a diferents països

Seguiment de l'excés de mortalitat per COVID-19 a diferents països
Gràfic d'intensitat de color, Gràfic de línies
Idioma: Anglès / inglés

Donada la diferent capacitat de diagnosi dels diferents països, així com l’ús de criteris per identificar i detectar els casos no sempre coincidents, comparar la incidència de la COVID-19 a tot el món no ha estat tasca fàcil. Un dels indicadors que s’ha utilitzat és l’excés de mortalitat, que pren com a referència el nombre de defuncions per qualsevol causa durant un període i ho compara amb les mitjanes històriques de períodes similars. Si les dades són superiors a les estimacions, parlem d’excés de mortalitat. Aquesta és una dada que s’utilitza habitualment per mesurar l’impacte de la grip, per exemple. The Economist presenta un seguit de gràfics per comparar l’excés de mortalitat des de gener de 2020, desglossat per països i per períodes (setmanes o mesos, segons el nivell de detall de les dades proporcionades pels països). També ho compara amb la mortalitat causada per les darreres epidèmies de grip.

Inicia la sessió

Registre

Restablir la contrasenya

Si us plau, introdueix el teu nom d'usuari o adreça d'email. Rebràs per email un enllaç per crear una nova contrasenya.