Showing 2 Result(s)

Avaluació d’usabilitat del procés de subscripció a tres diaris digitals i proposta de disseny UX/UI

Activitat acadèmica, 2020-2021 Objectiu: Proposar un procés de subscripció a una hipotètica publicació digital que sigui comprensible, fàcil d’usar i fàcil d’aprendre. Procés de treball: Per tal de fer la proposta, s’ha elaborat un llistat dels mitjans de comunicació espanyols que han implementat murs de pagament o altres models de subscripció i s’ha avaluat la …

Avaluació d’usabilitat de webs de viatges

Activitat acadèmica, 2015 Objectiu: Detectar els principals errors d’usabilitat de diversos webs de viatges existents en el mercat, mitjançant l’ús d’algunes de les tècniques d’user research, com són l’avaluació heurística o el test d’usabilitat. Comprendre de forma pràctica les diferències entre cadacuna d’elles i en quines circumstàncies i context és més recomanable la seva utilització. …